Popis cestovního pojištění

Pojištění léčebných výloh
Kryje pojištěnému akutní onemocnění nebo úraz, které vyžaduje nutné a neodkladné léčení v zahraničí s možností až neomezeného krytí.

V pojištění je zahrnuto:

 • nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu;
 • nezbytné lékařské ošetření;
 • pobyt v nemocnici (hospitalizace); diagnostická vyšetření, léčení včetně operace, anestézie, léky, materiál a náklady na nemocniční stravu;
 • léky předepsané lékařem
 • ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů,
 • přeprava z místa úrazu nebo onemocnění do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení
 • náklady na přepravu (repatriaci) zpět na území České republiky
 • náklady na přepravu tělesných pozůstatků zpět na území České republiky;

Úrazové pojištění
Obsahuje finanční plnění v případě smrti úrazem a trvalých následků až do limitu 600 000 Kč.

Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění odpovědnosti za škodu, kterou pojištěný způsobil, až do výše 2 000 000 Kč

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu pojištěného vzniklou:

 • na zdraví nebo na životě poškozeného
 • poškozením, zničením nebo ztrátou věci

Pojištění zavazadel
Pojištění zavazadel se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty.
Nárok na pojistné plnění vznikne při poškození, zničení, odcizení zavazadel, či jejich obsahu (např. živelnou událostí, loupeží z ubytovacího zařízení, krádeží vloupáním do dopravního prostředku apod.).
Zahrnuté pojištění zavazadel se nevztahuje na elektroniku, včetně fotoaparátů, kamer a počítačů, sportovní vybavení (výjimkou jsou lyže a snowboardy), ale je možnost si tyto věci připojistit až do výše 20 000 Kč.

Pojištění zpoždění zavazadel
Pojištěním zpoždění zavazadel se rozumí zpoždění dodání zavazadel leteckým dopravcem o 6 hodin nebo více od okamžiku přistání v cílové destinaci, která se nachází mimo území České republiky.

Pojištění zpoždění letu
Pojištěním zpoždění letu se vztahuje na komplikace spojené se zpožděním odletu oproti údaji letového řádu o 6 a více hodin. Zahrnuje úhradu výdajů na stravu, občerstvení a základní hygienické potřeby.

Pojištění nevyužité dovolené
Vztahuje se na situace, které svým závažným charakterem donutí k předčasnému návratu z dovolené.
Příkladem může být úmrtí osoby blízké pojištěnému nebo jiná složitá životní situace.

Pojištění předčasného návratu
Vztahuje se na situace, které svým závažným charakterem donutí k předčasnému návratu z dovolené, při kterém není možné použít původně plánovaný dopravní prostředek. Příkladem může být úmrtí nebo hospitalizace osoby blízké pojištěnému.

Pojištění asistenčních služeb
Cílem je poskytnout pomoc při událostech souvisejících s cestou či pobytem v zahraničí v následujících situacích:

 

a) Turistické informace:

 

 • informace o zastupitelských úřadech a konzulátech
 • informace o dokladech nutných pro vstup do země
 • informace o finanční částce nutné pro vstup do země
 • aktuálních kurzy měn
 • průměrné ceny základních komodit
 • klimatické poměry a předpovědi počasí
 • stupeň všeobecné bezpečnosti v cílové zemi

b) Lékařské informace:

 • informace o obecné úrovni lékařské péče v zemi
 • informace o nutnosti očkování
 • dodání adres imunologických zařízení
 • informace o výskytu epidemií
 • zahraniční ekvivalenty českých léků a jejich dostupnost
 • specifická zdravotní rizika lokalit a první pomoc

c) Telefonická pomoc v nouzi:

 • rady, informace, pomoc při řešení situacích nouze
 • vyhledání právníka, adresy úřadu

d) Tlumočení a překlady:

 • telefonické tlumočení při policejní kontrole
 • tlumočení při styku s administrativou a lékařským zařízením
 • telefonické tlumočení a rady při vyplňování dokladů
 • zprostředkování překladů a srozumění s doklady telefaxem
 • zprostředkování tlumočníka při policejním šetření
 • zprostředkování tlumočníka při soudním řízení

e) Ztráta dokladů:

 • pomoc při vystavení náhradních osobních dokladů
 • pomoc při vystavení náhradního řidičského oprávnění
 • vystavení náhradního potvrzení o pojištění
 • doprava do místa vystavení dokladu
 • doručení náhradních dokladů na místo pobytu

 

Pojištění právní asistence

I. Telefonická služba právních informací

 • Adresy a kontaktní údaje institucí a dodavatelů služeb v ČR nebo zahraničí
 • Informace o cílové zemi – potřebné cestovní doklady, specifické podmínky a požadavky
 • Postupy a procedury při styku s institucemi v ČR nebo zahraničí
 • Informace související s provozem motorových vozidel

II. Administrativně-právní asistence

 • Informace o postupech při řešení problémových situací
 • Asistence při ztrátě nebo krádeži dokladů
 • Asistence při jednání v cizím jazyce
 • Asistence při zprostředkování služeb
 • Jednání s orgány policie, celní správy nebo s jinými úřady
 • Asistenční služby v případě vazby pojištěného 

III. Právní ochrana

Pomoc při nalezení řešení pojistné události v soudním řízení, případně dále v exekučním řízení, právním zastoupením v těchto oblastech:

 • Trestní řízení po dopravní nehodě 
 • Přestupkové řízení po dopravní nehodě 
 • Nárok na náhradu škody
 • Spor ze spotřebitelských vztahů s místním poskytovatelem služeb


Připojištění Rizikových sportů

Cestovní připojištění, které se vztahuje i na události, k nimž došlo při provozování rizikových sportů jak na rekreační, tak i profesionální úrovni.
Příklady sportů: americký fotbal, atletika, cyklokros, hokej, jachting - pobřežní plavba, jízda na koni, motokáry, motoristické vodní sporty, rekreační potápění s použitím dýchacích přístrojů s instruktorem do míst s hloubkou do 10 metrů, kajak, kanoe nebo rafting stupně obtížnosti WW2 a WW3, safari, surfing, windsurfing, skateboarding, kiting, parasailing,vysokohorská turistika na Via Ferrata stupně obtížnosti B a C.

S platností od 1.6.2012 jsme rozšířili nabídku připojištění sportů o potápění.

 

Odchylně od VPP části I, článku 12 Výklad pojmů, jsme rozšířili seznam Běžných, Rizikových i Extrémních sportů o potápění s dýchacím přístrojem a to takto:

1.       do Běžných sportů jsme zahrnuli potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, ale pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu

2.       do Rizikových sportů jsme zahrnuli potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 40 metrů s instruktorem, nebo bez instruktora, ale za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu.

3.       do Extrémních sportů jsme zahrnuli potápění s použitím dýchacího přístroje do hloubky větší než 40 metrů, ale pouze za předpokladu, že osoba je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, seznam extrémních sportů je rozšířen také o potápění se žraloky.

 

Připojištění Extrémních sportů

Cestovní připojištění, které se vztahuje i na události, k nimž došlo při provozování extrémních sportů jak na rekreační, tak i profesionální úrovni.
Příklady sportů: bojové sporty, alpinismus, canyoning, freeride, freeskiing, horolezectví, jachting - mořská plavba, jízda v „U“ rampě (lyže, snowboard), paragliding a závěsné létání (rogalo), parašutismus, kajak, kanoe nebo rafting stupně obtížnosti WW4 a WW5, skialpinismus, snowkiting, snowrafting, sjezd na horských kolech.
 

Přiložené dokumenty


Podminky_Sjednani_Dalka.pdf (195,2 kB)


VPP_pojistne_podminky.pdf (189,3 kB)
 

Oznameni-skodne-udalosti-uraz.pdf.pdf (103855)


Kategorie-sportu.pdf (62474)


Oznameni-skodne-udalosti-PLV-ZAV-ODP.pdf.pdf (63205)


oznameni-skodne-udalosti-PSC-DOV-PZL.pdf.pdf (102982)