Pojištění průmyslu a podnikatelů

 

 • živelní pojištění (včetně pojištění rizika povodně a záplava)
 • pojištění pro případ odcizení krádeží vloupáním, loupežným přepadením
 • pojištění rizika poškození věcí - vandalismus
 • pojištění živelního přerušení provozu
 • pojištění strojního přerušení provozu
 • strojní pojištění
 • pojištění elektroniky
 • stavebně-montážní pojištění
 • havarijní pojištění motorových vozidel (včetně doplňkových pojištění - skla, zavazadla, úraz přepravovaných osob atd.)
 • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • pojištění odpovědnosti z provozu firmy
 • pojištění fotovoltaických elektráren
 • pojištění odpovědnosti dopravce
 • pojištění odpovědnosti zasílatele 
 • pojištění profesní odpovědnosti (advokáti, účetní, projektanti, autorizovaní architekti, auditoři atd.)
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
 • pojištění za škodu způsobenou při výkonu povolání
 • pojištění odpovědnosti managementu
 • cestovní pojištění
 • penzijní a důchodové pojištění zaměstnanců
 • kapitálové životní pojištění zaměstnanců
 • úrazové pojištění zaměstnanců