Povinné informace

 

Povinné informace pro klienty podle § 88 zákona číslo 170/2018 Sb.

Obchodní firma: FIS GROUP s.r.o.
IČ: 260 962 85
Sídlo firmy: Panuškova 1301/4, 14000 Praha
Odpovědná osoba: Ing. Zbyněk Meškán, MBA

FIS GROUP s.r.o. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel.

Samostatný zprostředkovatel (popř. i vázaní zástupci) jsou zapsáni v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou.

Stížnost lze uplatnit písemně (poštou nebo e-mailem), telefonicky anebo osobně. Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na odpovědnou osobu – telefonické spojení: 777729820, mail(fisgroup@seznam.cz).

Není-li zákazník spokojen se stanoviskem samostatného zprostředkovatele ke stížnosti, může stížnost postoupit České národní bance.

V případě neživotního pojištění je možné obrátit se na Českou obchodní inspekci nebo Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven.

V případě životního pojištění též na finančního arbitra. V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník.

V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou. Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného.

V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. FIS GROUP s.r.o..

Jména pojišťoven, pro které jsou samostatný zprostředkovatel i vázaní zástupci oprávněni distribuovat pojištění v postavení pojišťovací agent, jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Pojišťovací zprostředkovatel sdělí zákazníkovi, s jakými pojišťovnami má uzavřen smluvní vztah. Aktuální seznam pojišťoven, pro které je pojišťovací zprostředkovatel činný:

Allianz pojišťovna, a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
UNIQA pojišťovna, a.s.

FIS GROUP s.r.o. (popř. ani jeho vázaní zástupci), nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny.

Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu FIS GROUP s.r.o.  nebo jeho vázaných zástupců.

FIS GROUP s.r.o. je odměňován provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem.

FIS GROUP s.r.o. je odměňován pojišťovnou. V případě, že by mělo být odměňováno zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy mezi FIS GROUP s.r.o. a zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.

V případě, že by měl být FIS GROUP s.r.o. odměňován přímo zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy mezi FIS GROUP s.r.o. a zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně výše odměny, která může být stanovena pevnou částkou nebo hodinovou sazbou nebo provizní sazbou (např. poplatkem z úspěšnosti).

Informace poskytuje pojišťovací zprostředkovatel písemnou formou.