Obchod

 

Pojišťovací makléř je nezávislým průvodcem v oblasti pojištění.

Jaké služby v oblasti pojištění poskytujeme ZDARMA a proč je výhodné spolupracovat s naší makléřskou společností ?

  

1. Provedeme analýzy pojistných rizik

2. Vypracujeme návrhy na uzavření pojistných smluv

3. Jednáme s pojistiteli o nabídce a rozsahu pojištění a výši pojistného

4. Sjednání a uzavření pojistných smluv

5. Zastupujeme klienta v likvidačním řízení

6. Zastupujeme klienta při dalších jednáních s pojistiteli

7. Zajišťujeme správu všech pojistných smluv klienta