Klientský servis

 

 • poradenství ve všech oblastech pojišťovnictví
 • identifikace plateb od pojišťovny (přeplatek pojistného, výplata pojistného plnění za pojistné události atd.)
 • upozornění klientů na prodlení plateb pojistného
 • vypracování koncepce pojištění k maximální pojistné ochraně proti škodám, které mohou ohrozit majetek a činnosti klienta
 • rozbor a posouzení stávajícího pojištění klienta
 • vypracování podkladů pro nabídku pojištění, které zadáváme jednotlivým pojišťovnám
 • vytváření konkurenčního prostředí mezi pojišťovnami s cílem dosažení kvalitní a ekonomicky únosné pojistné ochrany klienta
 • posouzení nabídek pojišťoven pro klienta, aby získal informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých nabídek
 • odborný dozor nad uzavřenou smlouvou, včetně provádění aktuálních dodatků a případných změn dle potřeb klienta
 • zajišťování zprostředkování korespondence mezi klientem, naší společností a pojišťovnami
 • v případě nutnosti nebo přání klienta rozložení pojišťovaného majetku do více pojišťovacích ústavů
 • aktualizovaný průzkum pojistného trhu s ohledem na uzavřené pojištění
 • právní a poradenská pomoc v komunikaci s pojišťovnou - náhrada škody z dopravní nehody, náhrada škody na zdraví