Jak postupovat při autonehodě

 

Jak postupovat

 • snažte se zachovat klid a rozvahu
 • ověřte si momentální dopravní situaci a teprve když zjistíte, že Vám nehrozí nebezpečí od jedoucích vozidel, vystupte ze svého vozu a označte místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem
 • pokud došlo ke zranění osob, poskytněte dle svých možností první pomoc a ihned volejte rychlou zdravotní pomoc číslo 155
 • Kdy je třeba volat Policii ČR

  • v případě, že škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) zjevně přesahuje částku 100.000,00 Kč
  • v případě, že vznikla škoda na majetku třetích osob
  • v případě, že došlo ke škodě na zdraví
  • v případě, že se nedohodnete s druhým účastníkem dopravní nehody na míře zavinění

Čeho se vyvarovat

 • laxnímu přístupu ke zdokumentování dopravní nehody, vždy je nutné vyplnit záznam o dopravní nehodě, nechte si od viníka dopravní nehody podepsat prohlášení o jeho vině
 • slibům viníka dopravní nehody, že vše nahlásí, že se vám ozve, teď, že nemá čas něco vyřizovat. Věřte, že ten čas nebude mít ani potom. Jde o váš majetek, jak prokážete svůj nárok na náhradu škody, když nebudete mít přesná data o škůdci?

 

 

formulář záznamu o dopravní nehodě ke stažení

 

Postup při hlášení škodní události z povinného ručení a havarijního pojištění

Informace k nahlášení pojistné události na motorovém vozidle:

Pojistná událost – havarijní pojištění:

 

• RZ – popřípadě číslo pojistné smlouvy

• Iniciály řidiče – jméno adresa, rodné číslo

• Kdy se škodní událost stala – datum a čas

• Kde se pojistná událost stala - adresa

• Popis pojistné události

• Popis poškození havarovaného vozidla – odhad škody orientačně

• Servis – kde bude vozidlo opravováno

• Místo (adresa, kde bude možné provést prohlídku)

• Kontaktní osoba pro prohlídku – klient nebo servisní technik

 

 

Pojistná událost – povinné ručení - viník:

 

• RZ – popřípadě číslo pojistné smlouvy

• Iniciály řidiče – jméno adresa, rodné číslo

• Kdy se škodní událost stala – datum čas

• Kde se pojistná událost stala – adresa

• Popis pojistné události

• Iniciály poškozeného – jméno, adresa, telefon

• Popis poškozených dílů vozidla poškozeného – odhad škody

Tyto údaje se dají i vyčíst ze Záznamu o dopravní nehodě, který musí být u škod do 100 000 Kč vypsán vždy.

 

Pojistná událost – poškozený:

 

• RZ – popřípadě číslo pojistné smlouvy viníka

• Iniciály řidiče – jméno adresa, rodné číslo

• Kdy se škodní událost stala – datum čas

• Kde se pojistná událost stala - adresa

• Popis pojistné události

• Popis poškození

• Servis – kde bude vozidlo opravováno

• Místo (adresa, kde bude možní provést prohlídku)

• Kontaktní osoba pro prohlídku – klient nebo servisní technik

Tyto údaje se dají i vyčíst ze Záznamu o dopravní nehodě, který musí být u škod do 100 000 Kč vypsán vždy.