Nemít Povinné ručení se nevyplatí

26.03.2013 16:27

 

Nemít Povinné ručení se nevyplatí

Novelizovaný „ zákon o povinném ručení“ v § 24 uvádí : „ je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem , je vlastník vozidla povinen uhradit ČKP příspěvek za dobu , po kterou bylo vozidlo takto v rozporu provozováno.

 Nárok na úhradu příspěvku za každý den provozování nepojištěného vozidla vzniká prvním dnem neexistence pojištění u provozovaného vozidla.

Výši příspěvku pro jednotlivé druhy vozidel stanoví zákon v § 24c, odst. 2. Příspěvek za nepojištěné období je tvořen počtem dní vynásobený sazbou, stanovenou uvedeným paragrafem zákona.

Můžete si ověřit podle RZ ( SPZ ) zda v je databázi vedeno vozidlo  zda má platné povinné ručení

https://www.bezpojisteni.cz/overte-si-zda-ma-vase-motorove-vozidlo-sjednano-povinne-ruceni

Nejmenší příspěvek je stanoven ve výši 20 Kč denně pro majitele malého motocyklu ( týdně 140 Kč, měsíčně 600 Kč ). U automobilu do 1 850 ccm pak příspěvek činí denně 50 Kč, měsíčně 1500 Kč, příspěvek u autobusu se pohybuje ve výši 160Kč denně, což je cca 4 800 Kč měsíčně. Největšími přispěvateli garančního fondu se stanou provozovatelé nepojištěných tahačů či jiných nákladních vozidel nad 12 tun, kteří zaplatí  300 Kč denně , tedy asi 9 000  Kč měsíčně. K takto stanovenému příspěvku se přičítají se náklady spojené s administrativou,upomínáním včetně nákladů na případné vymáhání.

      Příspěvek do garančního fondu  

                     v žádném případě

                  nenahrazuje pojištění. 

Chcete –li jezdit bez pojištění , pak si k příspěvku a souvisejícím nákladům  ještě vytvořte rezervu na sankce za tyto přestupky. Například pokuta za provozování vozidla bez pojištění (od 1.6. 2008) se pohybuje od 5 000 Kč do 40 000 Kč. Postih za neodevzdání SPZ „do depozita“ přijde od 2500 Kč do 20 000 Kč, za nepředložení zelené karty je pokuta od 1500 Kč do 3 000 Kč a další se také najdou.

      Není lepší se pojistit ? My to umíme . Přijďte včas , ušetříte peníze.