Výhody pojištění zaměstnanců

11.05.2013 16:06

Výhody pojištění zaměstnanců


 

Příspěvek na životní pojištění je výrazem péče a starosti o zaměstnance, který vyjadřuje důležitost dlouhodobého vztahu a jistoty z něj vyplývající. Je proto s podivem, že se v současné době najde mnoho dobře prosperujících společností,jejichž šéfové nikdy neuvažovali o tom přispívat svým zaměstnancům na jejich životní pojištění.

Naopak společnosti, které se k tomu odhodlali, mohou do svých daňově uznatelných nákladů zahrnout pojistné na životní pojištění placené pro zaměstnance. Životní pojištění se tak stává nejen součástí stabilizační zaměstnanecké politiky, ale také daňově optimalizačním prvkem pro řízení finančních toků.
 

Jaké jsou výhody pro zaměstnavatele

Jak jsme již uvedli, příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je daňově uznatelným výdajem.
Zaměstnavatel neplatí z příspěvků na životní pojištění sociální a zdravotní pojištění až do částky 24.000,-Kč na zaměstnance a rok.

 

Výhody pro zaměstnance


Zaměstnanec si může vlastní příspěvky až do výše 24 000 Kč ročně odečíst ze základu daně z příjmu, pokud je příspěvek na životní pojištění poukázán přímo na účet pojišťovny.
Příspěvek zaměstnavatele je pro zaměstnance čistým příjmem, ze kterého neplatí sociální ani zdravotní pojištění, a to až do částky 24 000 Kč ročně.


Zaměstnavatel má možnost přispívat kromě životního pojištění také na penzijní připojištění svých zaměstnanců. Je důležité zdůraznit, že příspěvky na penzijní a životní pojištění se pro výpočet daně z příjmu a pro odvody sociálního a zdravotního pojištění sčítají.

Osvobozena je částka v součtu 24.000 Kč na zaměstnance a kalendářní rok. Nezáleží na tom, zda jde o životní pojištění nebo penzijní připojištění. Na poměru příspěvků penzijní versus životní pojištění nezáleží.

 

 

Zaměstnanci sami pro sebe

V této souvislosti je rovněž dobré zmínit, pro koho je životní pojištění vhodné a kdo by do něho investovat neměl.

Znalosti potenciálních klientů, jsou, bohužel, zcela minimální. Pak se může snadno stát, že zprostředkovatel úspěšně vnutí životní pojištění někomu, kdo žije zcela sám a nikdo další není na jeho příjmech závislý.

To ale není jediný problém „životního pojištění“. Poté, co kreativní tvůrci televizních reklam začali nazývat životní pojištění „takovým lepším spořením“, mnozí skutečně pozapomněli na to, co je účelem životního pojištění a považují ho za jiný způsob spoření. Bohužel, oba druhy produktů se sobě podobají asi tak jako jsou si podobné holinky s hodinkami.

Podle zkušeností České asociace pojišťoven se sice meziročně zvyšuje částka, kterou lidé vydávají za životní pojištění, proti riziku smrti jsou často lidé podpojištěni.

To je také jeden z důvodů, proč loni na podzim Česká asociace pojišťoven (ČAP) na svých stránkách zveřejnila produktové infolisty. Jde o přehledné charakteristiky jednotlivých druhů životních pojistek, které zahrnují výhody i doporučení, kdy a v jaké životní situaci je konkrétní pojistka vhodná pro nákup.

Všechny členské pojišťovny se už zavázaly, že obsah infolistů budou využívat a jejich text postupně zapracují do svých obchodních materiálů.

 

 

(Zdroj:opojisteni.cz)